Welkom

Die ZAR Volkshof is die orde gesag van die Boervolk van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Die ZAR Volkshof pas Natuurwette en Gemenereg beginsels toe as deel van ons orde en waardestelsel. Daarom lees die ZAR Volkshof seël “Natuur is Vryheid en Reg”

Die ZAR Grondgebied

Die ZAR het onder meer, maar hoofsaaklik, bestaan sooswat dit aangeteken en erken is voor, op, en na 1898 naamlik, die Transvaal met Vryheid daarby ingelyf, en die Oranje Vrystaat.

ZAR Wetgewing

Die doelstelling van die Natuur-wette en Internasionale Gemenereg word deur die ZAR en Boervolk as deel van hul waardestelsel voorgehou.
Eendragt Maakt Magt Eendrag Maak Mag
ZAR Volkshof
van die Boervolk van die Zuid-Afrikaanse Republiek
© 2021 Die ZAR Volkshof is die trotse gesaghebber van die Boervolk www.zarboervolk.net

Wat beteken die ZAR Volkshof

Die bestaansreg van die Boervolk berus daarop dat hy grondgebied het. Hierdie grondgebied is deur die Boervolk bepaal soos wat dit was sedert 1899 toe die Anglo-Boer Oorlog teen die Boervolk en die Boervolk-Republieke gevoer is. Die bestaansreg van die Boervolk word deur die orde van Natuurwette en Gemenereg uitgevoer. Boervolk burgers neem almal deel aan alle sake aangaande die Zuid-Afrikaanse Republiek deur `n Volk-verteenwoordigende Raad. Die ZAR Volkshof is die hoogste gesag van die Boervolk en beslis oor alle sake aangaande die Boervolk en sy bestaansreg.

Die ZAR Volksraad

Die Volk-verteenwoordigende Raad bestaan uit burgers wat hulself beskikbaar stel om volksraadfunksies uit te voer. Alle Burgers funksioneer met die doelstelling om gesamentlik aan die ZAR en die Boervolk voordeel en voorspoed te bring.
ZAR Volkshof

Welkom

Die ZAR Volkshof is die orde gesag van die Boervolk van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Die ZAR Volkshof pas Natuurwette en Gemenereg beginsels toe as deel van ons orde en waardestelsel. Daarom lees die ZAR Volkshof seël “Natuur is Vryheid en Reg”

Die ZAR Volksraad

Die Volk-verteenwoordigende Raad bestaan uit burgers wat hulself beskikbaar stel om volksraadfunksies uit te voer. Alle Burgers funksioneer met die doelstelling om gesamentlik aan die ZAR en die Boervolk voordeel en voorspoed te bring.

Die ZAR Grondgebied

Die ZAR het onder meer, maar hoofsaaklik, bestaan sooswat dit aangeteken en erken is voor, op, en na 1898 naamlik, die Transvaal met Vryheid daarby ingelyf, en die Oranje Vrystaat.

ZAR Wetgewing

Die doelstelling van die Natuur-wette en Internasionale Gemenereg word deur die ZAR en Boervolk as deel van hul waardestelsel voorgehou.
Eendragt Maakt Magt Eendrag Maak Mag
van die Boervolk van die Zuid-Afrikaanse Republiek

Wat beteken die ZAR

Volkshof

Die bestaansreg van die Boervolk berus daarop dat hy grondgebied het. Hierdie grondgebied is deur die Boervolk bepaal soos wat dit was sedert 1899 toe die Anglo-Boer Oorlog teen die Boervolk en die Boervolk-Republieke gevoer is. Die bestaansreg van die Boervolk word deur die orde van Natuurwette en Gemenereg uitgevoer. Boervolk burgers neem almal deel aan alle sake aangaande die Zuid-Afrikaanse Republiek deur `n Volk- verteenwoordigende Raad. Die ZAR Volkshof is die hoogste gesag van die Boervolk en beslis oor alle sake aangaande die Boervolk en sy bestaansreg.
© 2021 Die ZAR Volkshof is die trotse gesaghebber van die Boervolk www.zarboervolk.net

Welkom

Die ZAR Volkshof is die orde gesag van die Boervolk van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Die ZAR Volkshof pas Natuurwette en Gemenereg beginsels toe as deel van ons orde en waardestelsel. Daarom lees die ZAR Volkshof seël “Natuur is Vryheid en Reg”

Die ZAR Volksraad

Die Volk-verteenwoordigende Raad bestaan uit burgers wat hulself beskikbaar stel om volksraadfunksies uit te voer. Alle Burgers funksioneer met die doelstelling om gesamentlik aan die ZAR en die Boervolk voordeel en voorspoed te bring.

Die ZAR Grondgebied

Die ZAR het onder meer, maar hoofsaaklik, bestaan sooswat dit aangeteken en erken is voor, op, en na 1898 naamlik, die Transvaal met Vryheid daarby ingelyf, en die Oranje Vrystaat.

ZAR Wetgewing

Die doelstelling van die Natuur-wette en Internasionale Gemenereg word deur die ZAR en Boervolk as deel van hul waardestelsel voorgehou.
Eendragt Maakt Magt Eendrag Maak Mag
ZAR Volkshof
van die Boervolk van die Zuid-Afrikaanse Republiek

Wat beteken die ZAR Volkshof

Die bestaansreg van die Boervolk berus daarop dat hy grondgebied het. Hierdie grondgebied is deur die Boervolk bepaal soos wat dit was sedert 1899 toe die Anglo-Boer Oorlog teen die Boervolk en die Boervolk- Republieke gevoer is. Die bestaansreg van die Boervolk word deur die orde van Natuurwette en Gemenereg uitgevoer. Boervolk burgers neem almal deel aan alle sake aangaande die Zuid-Afrikaanse Republiek deur `n Volk-verteenwoordigende Raad. Die ZAR Volkshof is die hoogste gesag van die Boervolk en beslis oor alle sake aangaande die Boervolk en sy bestaansreg.
© 2021 Die ZAR Volkshof is die trotse gesaghebber van die Boervolk www.zarboervolk.net